Kontaktni telefonski številki:

112 - KLIC V SILI (za življenje ogrožajoča stanja)

Kontaktni telefonski NMP ZD Trebnje:

07 34 81 791 - ZD Trebnje


Služba nujne medicinske pomoči ZD Trebnje je za prebivalce občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno organizirana neprekinjeno 24 ur dnevno.

 

Nujna medicinska pomoč (NMP) je namenjena bolnikom/poškodovancem v nujnih stanjih, ki jih določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (103. člen) in se izvaja:

  • na terenu
  • v ambulanti NMP.

Predvsem so NMP nujni ukrepi zdravnika in njegove ekipe pri osebi:

  • ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življensko ogrožena
  • ki ima bolezenske znake, ki kažejo, da bi v kratkem času do take ogroženosti lahko prišlo.

Vrstni red obravnave bolnikov/poškodovancev v ambulanti NMP ni vedno enak vrstnemu redu prihoda v čakalnico, temveč sledi načelu nujnosti. Stopnjo nujnosti določi zdravnik oz. medicinska sestra.

Pacienti ambulante NMP ne obremenjujte po nepotrebnem in tako omogočite pacientom v nujnih stanjih, da so hitro in kvalitetno oskrbljeni.

 NMP ni namenjena:

  • za zdravljenje stanj,  ki niso nujna
  • za predpisovanje zdravil, ki jih redno jemljete
  • za izdajo napotnic za naročene preglede.

Če zahtevate pregled v ambulanti NMP ali intervencijo na terenu za zdravstveno stanje, za katerega zdravnik presodi, da ne spada v nujno zdravljenje, je taka storitev samoplačniška. Tudi zdravila, ki vam jih zdravnik v takem primeru predpiše, so na beli recept in jih v celoti plačate sami.

 

Nujna medicinska pomoč ZD Trebnje v povezani v urgentnim centrom Novo mesto

Preberi več ...


slika pedia

NAVODILA ZA STARŠE IN KORISTNE INFORMACIJE

OBVESTILO O DELU PEDIATRA OB PETKIH V POLETNEM ČASU OD 30. 6. DO 1.9. 2023

Pediater po razporedu bo podaljšal delovni čas in bo prisoten v svoji ambulanti ob petkih popoldne do 16. ure za obravnavo nenadno akutno obolelih ali poškodovanih otrok.

Po 16. uri v petek bo otrok pregledan pri splošnem družinskem zdravniku v ZD Trebnje.