Odsotnosti zdravnikov

 Odsoten zdravnik

MARIJANA ŠEKLI, GROZINA dr.med., spec.druž.med.

 Ambulanta

Splošna ambulanta

 Začetek odsotnosti:

04-01-2021

Konec odsotnosti:

08-01-2021 

Nadomešča

nadomeščanje po razporedu 

 Odsoten zdravnik

DANIJELA MITIĆ, dr.med.,spec.ped.

 Ambulanta

Pediatrija

 Začetek odsotnosti:

04-01-2021

Konec odsotnosti:

08-01-2021 

Nadomešča

nadomeščanje po razporedu