OBVESTILO POSAMEZNIKOM O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR) in Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Videonadzor

Videonadzor se izvaja na vhodu v zavod in ambulanto NMP, v avli pri vhodu v zavod in prehodu na stopnišče ter v čakalnici ambulante NMP.

a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:
Zdravstveni dom Trebnje
Goliev trg 3
8210 Trebnje
07 34 81 740

b) Kontakt za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

c) Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki

Videonadzor se izvaja z namenom, da se zagotovi:

  • varovanje ljudi in premoženja (pojav kraj, vstop sumljivih oseb, agresija med pacienti)
  • zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v prostore zavoda
  • obstoja ogrožanj zaposlenih s strani tretjih oseb (pacientov)

d) Pravni temelj za obdelavo podatkov posameznikov:

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2) in Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

e) Obdelovani osebni podatki: slikovni posnetek oseb brez glasu, kraj posnetka, datum posnetka in čas posnetka.

f) Uporabniki osebnih podatkov: posamezniki, ki se nahajajo v območju videonadzora

g) Obdobje hrambe osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo največ 1 leto po nastanku, nato se avtomatsko izbrišejo.

h) Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

i) Avtomatizirano odločanje na podlagi profiliranja z osebnimi podatki: Se ne izvaja.

j) Uveljavljanje pravic posameznikov:

Posameznik ima pravico, da od Upravljavca zahteva:

  • Dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) 2/2
  • Popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR)
  • Omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).

Posameznik se lahko za svoje pravice iz te točke obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov Upravljavca, navedeno pod točko b.

Zoper odločitev upravljavca ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na www.ip-rs.si).